Open Wereld = BOOHM

Onze naam is veranderd, onze missie niet.

Ontdek wat we doen om gevoelsgericht communiceren een plek te geven in de zorg, het onderwijs en het gezin.